Avtal om elleverans med Karlsborgs Energi Försäljnings AB


På de villkor som anges i nedanstående punkter och i särskilda villkor pkt 1-12 i detta avtal, samt allmänna avtalsvillkor, EL 2012 K (rev2) för konsument, EL 2012 N (rev) för näringsidkare, förbinder sig Leverantören att leverera och Kunden att mottaga avtalad elleverans.

Namn*


Personnummer*


Adress, postnr och ort*


Anläggningsid*


Anläggningsadress*


Kundnr*


E-post*


Orgnr (ej obligatoriskt)


Mobilnummer*


Nätområde*


Årsförbrukning*


Meddelande (ej obligatoriskt):


Val av avtal
Rörligt månadsbaserat elprisavtal
Fast pålägg: 4.5 öre/kWh exkl moms, 5.625 öre/kWh inkl moms.
Avtal start: 23-12-01. Avtal slut: tills vidare.

Timbaserat rörligt elpris
Fast pålägg: 4.5 öre/kWh exkl moms, 5.625 öre/kWh inkl moms.
Avtal start: 23-12-01. Avtal slut: tills vidare.

Fast elpris, Vinterprissäkring
2023-12-01 – 2024-04-30, 120,00 öre/kWh exkl moms (150,0 öre/kWh inkl moms)
Efter avtalstidens slut övergår avtalet till Börspris (månadsbaserat Rörligt elpris)

Tillval Miljöel, Vattenel EPD, till elpriset tillkommer 2 öre/kWh exkl moms (2,5 öre/kWh inkl moms)

Börspris (rörligt månadsbaserat elprisavtal):
• Prissättning sker utifrån KEFAB:s kostnader för inköp av volymvägt månadsmedelpris + aktuellt månadspris för elcertifikat.
• Tillkommer fast pålägg med 4,5 öre/kWh exkl. moms (5,625 öre/kWh inkl. moms).
• Avtalet gäller tillsvidare och får sägas upp av båda parter med en månads varsel.
• Detta avtal kan om kunden så önskar övergå till fastprisavtal hos samma leverantör, då med en månads uppsägningstid.

Timbaserat rörligt elprisavtal
• Prissättning sker utifrån KEFAB:s kostnader för inköp av det timvisa spotpriset på Nordpool för aktuellt elområde + aktuellt månadspris för elcertifikat.
• Tillkommer fast pålägg med 4,5 öre/kWh exkl moms (5,625 öre/kWh inkl moms)
• Avtalet kan träda ikraft på angivet datum under förutsättning att nätägaren kan leverera timvärden.
• Avtalet gäller tillsvidare och får sägas upp av båda parter med en månads varsel.
• Detta avtal kan om kunden så önskar övergå till fastprisavtal hos samma leverantör, då med en månads uppsägningstid.

Övrig information
• Avtalserbjudandets priser gäller så länge uppbokad volym räcker.
• VattenEl, EPD (Enviromental Product Declarations) är en varudeklaration som underlättar för kunden att själv bedöma hur miljöanpassad elen är. Certifikatet beskriver miljöpåverkan.
• Nätavgifter omfattas ej av avtalet.
• Fast avgift för samtliga avtal: 240 kr/år exkl. moms (300 kr/år inkl. moms).

Jag har tagit del av elpriserna, läst avtalsvillkoren i detta avtal, och accepterar att mina personuppgifter hanteras i enlighet med vår personuppgiftspolicy
Laddar...