Offertbeställning & Informationsfullmakt

Godkänn offertbeställning & Infomationsfullmakt

Härmed befullmäktigas Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) med organisationsnummer 559058-8850 att så som försäkringsförmedlare under varumärket Småföretagarnas Försäkring inhämta information samt försäkringsoffert för följande försäkringar:

Offertbeställningen avser rätt för FUAB att inhämta och sammanställa all den information som vi själva har rätt att ta del av så som omfattning, skadehistorik och premier samt inhämta försäkringsofferter. Giltighetstid: Denna offertbeställning gäller fr o m tiden för undertecknande och upphör automatiskt 12 månader därefter. Viktig information angående FUABs befogenheter i denna offertbeställning;
Personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, vilka FUAB inhämtar om företrädare och kontaktmän hos oss för att kunna fullgöra sina åtaganden, skall av FUAB behandlas i enlighet med FUAB:s integritetspolicy och EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), andra tillämpliga lagar relaterade till GDPR, förordningar och föreskrifter samt allmänna råd från tillsynsmyndigheten.


Laddar...