Offertbeställning

Godkänn offertbeställning

Härmed befullmäktigas Försäkringsutveckling Sverige AB med organisationsnummer 559058-8850 att så som försäkringsförmedlare under varumärket Småföretagarnas Försäkring inhämta information samt försäkringsoffert för följande försäkringar:

Offertbeställningen avser rätt för Småföretagarnas Försäkring att inhämta och sammanställa all den information som vi själva har rätt att ta del av så som omfattning, skadehistorik och premier samt inhämta försäkringsofferter för Småföretagarnas Försäkring. Giltighetstid: Denna offertbeställning gäller fr o m tiden för undertecknande och upphör automatiskt 12 månader därefter. Viktig information angående Småföretagarnas Försäkrings befogenheter i denna offertbeställning;
Personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, vilka Småföretagarnas Försäkring inhämtar om företrädare och kontaktmän hos oss för att kunna fullgöra sina åtaganden, skall av Småföretagarnas Försäkring behandlas i överenstämmelse med Dataskyddsförordningen GDPR.


Laddar...