Offertbeställning

Godkänn offertbeställning

Härmed befullmäktigas Försäkringsutveckling Sverige AB med organisationsnummer 559058-8850 att så som försäkringsförmedlare inhämta information samt försäkringsoffert för följande försäkringar:

Offertbeställningen avser rätt för Försäkringsutveckling Sverige AB att inhämta och sammanställa all den information som vi själva har rätt att ta del av så som omfattning, skadehistorik och premier samt inhämta försäkringsofferter för valda försäkringar. Giltighetstid: Denna offertbeställning gäller fr o m tiden för undertecknande och upphör automatiskt 12 månader därefter. Viktig information angående Försäkringsutveckling Sverige AB:s befogenheter i denna offertbeställning;
Personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, vilka Försäkringsutveckling Sverige AB inhämtar om företrädare och kontaktmän hos oss för att kunna fullgöra sina åtaganden, skall av Försäkringsutveckling Sverige AB behandlas i överenstämmelse med Dataskyddsförordningen GDPR.


Laddar...